BeeOdiversity is een langdurig en zelfbedruipend
project gericht op sociale en milieugerichte doeleinden.

Het project kan gesitueerd worden in de huidige golf van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, namelijk ondernemerschap ten dienste van het algemene belang. BeeOdiversity is dus een commercieel bedrijf, maar de hoofddoelstelling is maatschappelijk en milieugericht. De waarden van BeeOdiversity zijn:

Beeodiversity - Durabilité

Duurzaamheid

BeeOdiversity is een langdurig en zelfbedruipend project gericht op sociale en milieugerichte doeleinden. Gezien we ervan overtuigd zijn dat er een gebrek aan middelen is voor opvoeding, voor sociale en beroepsherintegratie, voor kansarme personen en voor zoveel andere sectoren die afhankelijk zijn van openbare middelen, willen wij ons project uitvoeren in samenwerking met onze partners, zonder beroep te moeten doen op subsidies die elders zo nuttig zijn;

Beeodiversity - innovation

Innovatie

Innovatieve ideeën voor model, bestuur en diensten zijn essentieel om de doeleinden te respecteren en de duurzaamheid van BeeOdiversity te kunnen garanderen.

Beeodiversity - globalité

Globaliteit

Een ecosysteem is een geheel! Om tot globale verandering te kunnen komen, verkiezen wij bij onze voorgestelde projecten een holistische aanpak en zien wij erop toe dat alle betrokken partijen in een geheel verenigd worden.

Beeodiversity - integrité

Integriteit

het project komt voort uit een diepgaande vriendschap tussen Bach Kim Nguyen en de bij, en uit de oprechte wens om deze te kunnen laten voortbestaan.

« Vriendschap is zeldzamer dan liefde en vereist een absolute integriteit. »

Serge Gainsbourg

 

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte