En advies ter bevordering van de biodiversiteit

mission valeurs beeodiversity
Missie & visie: Be Part of the Cycle!

BeeOdiversity heeft als missie het ontwikkelen van projecten en het royaal verspreiden van raad en advies ter bevordering van de biodiversiteit, de voedselverscheidenheid en het welzijn van iedereen door middel van de instandhouding van bestuivers, via een globale, innovatieve en wetenschappelijke aanpak waarbij tegelijkertijd alle betrokken partijen (bedrijven, privépersonen, landbouwers, wetenschappers, imkers, openbare instellingen) verenigd en gesensibiliseerd worden.

De bescherming van de bestuivers en van de biodiversiteit vereist het engagement en de samenwerking van alle betrokken partijen. Deze “virtueuze cirkel” garandeert een veel uitgebreider gunstige impact!

Ondernemerschap ten dienste van het algemene belang

Het project kan gesitueerd worden in de huidige golf van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, namelijk ondernemerschap ten dienste van het algemene belang. BeeOdiversity is dus een commercieel bedrijf, maar de hoofddoelstelling is maatschappelijk en milieugericht.

Ontdek onze waarden !

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte