SIAN Award

In 2014 heeft BeeOdiversity de 1ste prijs van de Social Innovation Accelerators Network (SIAN) Award gekregen, uitgevaardigd door het BENISI Network, een project van de Europese Commissie dat de schaalverandering van maatschappelijke verantwoorde ondernemingen in Europa stimuleert.

Palmarès des Créatifs Emergents (België)

In 2013 was BeeOdiversity Laureaat van het Palmares van Creatieve Groeibedrijven, een initiatief van Talk Magazine en Creative Wallonia. Dit palmares prijst creatieve personen en processen die “interconnectiviteit, hybridisatie, het openstaan naar anderen, interdisciplinariteit, een creatieve houding, passie, de capaciteit en de zin om maatschappelijk verantwoord te innoveren door middel van innovatieve businessmodellen en het veel doen met weinig” in één geheel samenbrengen.

Olswang Green Seed Fund Award (Europa)

In 2014 heeft BeeOdiversity ondersteuning gekregen van het internationale advocatenkabinet Olswang via het milieufonds van dit kabinet.

Netwerk Ondernemen (België)

In 2015 was BeeOdiversity Laureaat van het Netwerk Ondernemen Brussel voor het project “referentie voor waarden en maatschappelijk engagement”.

Ondernemerschap ten dienste van het algemene belang

Het project kan gesitueerd worden in de huidige golf van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, namelijk ondernemerschap ten dienste van het algemene belang. BeeOdiversity is dus een commercieel bedrijf, maar de hoofddoelstelling is maatschappelijk en milieugericht.

Ontdek onze waarden !

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte