Zich in te zetten voor het behoud van de bij en haar ecosysteem.

equipe beeodiversityWat voorafging

Het BeeOdiversity-project ontsprong uit het verlangen van Dr. Bach Kim Nguyen om zich in te zetten voor het behoud van de bij en haar ecosysteem. Bach Kim is een wereldwijd erkend expert inzake de dreigende verdwijning van de bijen. Hij heeft een doctoraat geschreven dat exclusief aan deze problematiek gewijd was. Bach Kim is lid van talrijke nationale en internationale expertencomités en was onderzoeks- en pedagogisch assistent aan de Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech).

Aangezien hij de conclusies van zijn doctoraat niet enkel op papier tot recht wou laten komen, heeft hij in 2012 BeeOdiversity opgestart samen met 3 partners die hij ontmoette tijdens een managementopleiding: Michaël van Cutsem, Emmanuel Lion en Olivier le Hodey.

Emmanuel, Olivier en Michael hebben een jarenlange ervaring in project- en bedrijfsmanagement. Zij wilden zich net als Kim inzetten voor een maatschappelijke verantwoord ondernemerschap.

 

Ondernemerschap ten dienste van het algemene belang

Het project kan gesitueerd worden in de huidige golf van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, namelijk ondernemerschap ten dienste van het algemene belang. BeeOdiversity is dus een commercieel bedrijf, maar de hoofddoelstelling is maatschappelijk en milieugericht.

Ontdek onze waarden !

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte