Een globale, innovatieve en wetenschappelijke aanpak.

Dr Bach Kim Nguyen - BeeodiversityBach Kim Nguyen

Kim heeft een doctoraat in agronomie en bio-ingenieurswetenschappen. Zijn doctoraatsthesis was exclusief gewijd aan de studie van de mortaliteitsoorzaken van de honingbij. Hij is lid van talrijke nationale en internationale comités die actief zijn in het kader van de problematiek van de bij en de bestuivers (vb.: FAVV, FOD, ANSES (Frankrijk), Bee informed partnership (USA), Coloss – COST Project (internationaal), …). Kim is eveneens auteur en co-auteur van heel wat wetenschappelijke artikels.

  | Dr Bach Kim Nguyen op linkedin

 

Expertise

 • Lid van het Bee Informed Partnership (USA) - Using beekeepers' real world experience to solve beekeepers' real world problems. Be Included, Be Involved, Bee Informed. 2013 - (USA)
 • Lid van de FAVV-werkgroep (dossier 2014/23): Preventie van en strijd tegen Aethina tumida. 2015 - . (België)
 • Lid van de FAVV-werkgroep (dossier 2014/13): Resten van bijenwas en honing. 2014 - (België)
 • Lid van de FAVV-werkgroep (dossier 2012/25): Evaluatie van het draaiboek bij acute vergiftiging van honingbijen door pesticiden - (België)
 • Lid van de "ANSES"-werkgroep: gelijktijdige blootstelling van bijen aan stressfactoren. 2013 -  (Frankrijk)
 • Lid van de werkgroep “Bij” - ANSES – inzake het verwerken van de conclusies van een wetenschappelijke publicatie in de multifactoriële context van de ontvolking van bijenkolonies. 2012. (Frankrijk)
 • Lid van de FAVV-werkgroep (dossier 2011/16) – Evaluatie van het risico dat hommels die besmet zijn met sporen van Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae) bij de bijen een klinische uitbraak van deze ziekte veroorzaken. 2011. (België)
 • Lid van de werkgroep van het wetenschappelijk comité van de FAVV (dossier 2010/21) – Actielimiet voor het gehalte aan hydroxyymethylfurfural (HMF) in voeding voor bijen. 2010.
 • Lid van de werkgroep “Bij” – Programma ter beperking van pesticiden en biociden – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 2010, 2011.  
 • Expert van het Franse agentschap voor voedselveiligheid (AFSSA) en lid van de werkgroep “Mortaliteit, ineenstorting en verzwakking van de bijenkolonies” – 2008 (Frankrijk)
 • Voorzitter van de werkgroep “Prevention of Honey Bee Colony Losses” in Europa – 2009, 2010, 2011, 2012. CoLoss – COST project (Internationaal)
 • Lid van de werkgroep Macospol – Testversie van een uitwisselingsplatform inzake de teloorgang van de bijen – 2009. (België)
 • Lid van de “Gezamenlijke werkgroep Sanitair Beleid Bijen/Bijen en pesticiden” - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – 2008. (België)
 • Lid van de “Gezamenlijke Werkgroep Sanitair Beleid Bijen/Strategie voor de Bestrijding van Varroase” – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – 2008. (België)
 • Lid van de denktank “Bijen en Landbouw” van de Academie van Landbouw van Frankrijk – 2008. (Frankrijk)

Projecten

 • Opstarter en Verantwoordelijke voor het Belgische Nationale Programma voor de Monitoring van de Bijenteelt, sinds 2004.
 • Mede-organisator van de Europese Week van de bij in het Europese Parlement. 2012, 2013, 2014, 2015
 • Partner van het project Belbees: Multidiciplinary assessment of BELgian wild BEE decline to adapt mitigation management policy. Understanding biodiversity and ecosystem evolution. Pressures on biodiversity and ecosystems and impacts (lopend project).
 • Copromotor van het Varresist-project: onderzoek naar de tolerantie en de weerstand van bijen tegen de Varroa destructor (lopend project).
 • Promotor van het Selapis-project: diversiteit en genetica van de bij (lopend project).
 • Promotor van het Virbee-project: onderzoek naar de virale ziektes bij de honingbij. 2011
 • Copromotor van het Minbee-project: onderzoek naar een methode ter controle van de Varroa destructor. 2011
 • Vormingswerker – Permanente vorming voor de dierenartsen via Formavet 2012 - 2013 (1 jaar), Bestrijding van Varroa: theoretische aspecten en omzetting in de praktijk door de dierenarts bij de bijenkorf.
 • Vormingswerker en medewerker – Europees Project bij het FAVV 2012 - 2013 (1 jaar), Europees Pilootmonitoringprogramma Bijenziektes 2012-2013 (FAVV – Ugent – Gembloux Agro Bio-Tech ULG).
 • Vormingswerker – Permanente vorming voor dierenartsen via Formavet 2011 – 2013 (2 jaar), De basisprincipes voor gezondheidsbeheer door de dierenarts in de bijenteelt.
 • Projectverantwoordelijke aan de Universiteitsfaculteit voor landbouwwetenschappen
  januari 2006 - januari 2007 (1 jaar en 1 maand), Onderzoeksconventie; in Gembloux – Waalse Gewest
  - DGA/D31-1139/S1. Projecttitel: Evaluatie van de risicofactoren die gelinkt zijn aan de teloorgang van bijen in Wallonië en de gevolgen ervan op de gedragscodes voor de landbouw – Verlenging.
 • Projectverantwoordelijke aan de Universiteitsfaculteit voor landbouwwetenschappen
  januari 2005 - januari 2006 (1 jaar en 1 maand), Onderzoeksconventie; in Gembloux – Waalse Gewest - DGA/D31-1090. Projecttitel: Evaluatie van de risicofactoren die gelinkt zijn aan de teloorgang van bijen in Wallonië en de gevolgen ervan op de gedragscodes voor de landbouw.
 • Expertise in de entomologie en de ecotoxicologie als bijdrage aan de PRIBEL-workshop voor risicoberekening bij CERVA-Tervuren 2006 - 2006 (minder dan een jaar), Project DG4 Pribel Follow-up
 • Expertise in de entomologie en de ecotoxicologie in het kader van het RWA-Pribel-project via RWA-Pribel 2006 - 2006 (minder dan een jaar), Berekening van de risicomaatstaven gelinkt aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Risicoberekening (van het PRIBEL-type) voor de bijen, gevolgd door het samenvoegen en in kaart brengen van de resultaten voor het Waalse Gewest.
 • Projectverantwoordelijke aan de Universiteitsfaculteit voor Landbouwwetenschappen
  januari 2004 - januari 2005 (1 jaar en 1 maand), Onderzoeksconventie; in Gembloux – Waalse Gewest DGA/D2585-2. Projecttitel: Nuttige entomofauna in de tuinbouw: gebruik en ordening van de directe omgeving.

Wetenschappelijke publicaties en tijdschriften

 • Meliponini and Apini in Africa (Apidae: Apinae): a review on the challenges and stakes bound to their diversity and their distribution.
  Biotechnologie, Agronomie, Maatschappij en Milieu 2015, Aanvaard (Fabre et al.)
 • Doctoraatsthesis: Bijdrage tot de studie van de doodsoorzaken van de honingbij, Apis mellifera Linnaeus 1758. Universiteit van Luik, België.
 • Standard epidemiological methods to understand and improve Apis mellifera health.
  Journal of Apicultural Research 52(1) 2013 (vanEngelsdorp et al.)
 • Standard methods for American foulbrood research.
  Journal of Apicultural Research 52(1) 2013 (Dirk C de Graaf et al.)
 • Hydroxymethylfurfural: A possible emergent cause of honey bee mortality?
  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (49), pp. 11865-11870. 2013 (Zirbes et al.)
 • Managed honey bee colony losses in Canada, China, Europe, Israel and Turkey, for the winters of 2008-2009 and 2009–2010.
  Journal of Apicultural Research. 51(1): 100-114 2012 (van der Zee et al.)
 • Risk analysis in animal health caused by the presence of hydroxymethylfurfural in syrup for honey bee feeding.
  Franstalige Annalen van de Diergeneeskunde Ann. Med. Vet. 155(2): 53-60. 2012 (Wilmart et al.)
 • Contributor in the book: Honey Bee Colony Health: Challenges & Sustainable Solutions.
  Taylor and Francis Group, NY (USA). 2011
 • Effects of honey bee virus prevalence, Varroa destructor load and queen condition on honey bee colony survival over the winter in Belgium.
  Journal of Apicultural research. 50(3):195-202. 2011 (Nguyen et al.)
 • Honey bee colony losses in Belgium during the 2008-9 winter.
  Journal of Apicultural Research 49(4): 337-339. 2010 (Nguyen et al.)
 • Coloss Working Group 1: monitoring and diagnosis.
  Journal of Apicultural Research, 49(1), 97-99 2010 (Nguyen et al.)
 • Weighing Risk Factors Associated With Bee Colony Collapse Disorder by Classification and Regression Tree Analysis.
  Journal of Economic Entomology 103(5): 1517-1523. 2010 (vanEngelsdorp, D. et al.)
 • Study on the contamination by Paenibacillus larvae of honey from the south part of Belgium (Walloon Region) and relation with the clinical expression of American Foulbrood in honey bee colonies.
  Franstalige Annalen van de Diergeneeskunde, Ann.Med.Vet. 153(4): 219-223. 2009 (Nguyen et al.)
 • Proceedings of the 4th Coloss Conference – Prevention of honeybee colony Losses.
  COLOSS, Montpellier, 14-15 september 2009, abstract book, p. 58. 2009 (Nguyen et al.)
 • De bijeenteeltsituatie in België en de symptomatologie als onderscheidingsmiddel.
  Bulletin Technique Apicole [Frans technisch bulletin over de bijenteelt] 36(2), 65-66. 2009 (Nguyen et al.)
 • Colony collapse disorder: A descriptive study.
  PLoS ONE 4(8): e6481. doi:10.1371/journal.pone.0006481 2009 (vanEngelsdorp et al.)
 • Does imidacloprid seed-treated maize have an impact on honey bees mortality?
  Journal of Economic Entomology 102: 616-623. 2009 (Nguyen et al.)
 • Development and validation of a multi-residue method for pesticide determination in honey using on column liquid-liquid extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
  Journal of Chromatography A, 1152, 116-123. 2007 (Pirard et al.)

Partnerschappen

Wij genieten van de samenwerking met universiteiten, in het bijzonder de Universiteit van Luik.

 

Minder dan 5% verlies aan bijenkolonies

Dankzij talrijke jaren onderzoek over de bij is Kim in staat een aanvaardbaar sterftecijfer te behalen voor zijn bijenkolonies, namelijk gemiddeld lager dan 5% per jaar.

Wij hebben eveneens als doel deze know-how te delen.

 

 

Ondernemerschap ten dienste van het algemene belang

Het project kan gesitueerd worden in de huidige golf van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, namelijk ondernemerschap ten dienste van het algemene belang. BeeOdiversity is dus een commercieel bedrijf, maar de hoofddoelstelling is maatschappelijk en milieugericht.

Ontdek onze waarden !

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

 • knokkesibelgaSuezspa
 • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
 • steriatours taxisUCBvandeputte