Ontdekken hoe we verschillende zijn.

Globale en ambitieuze aanpak

Wij werken in op het volledige ecosysteem dat verbonden is met de bestuivers op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wij organiseren heel wat niet winstgevende acties en werken samen met alle betrokken partijen aan een globale verandering: landbouwers, overheidsinstanties, inwoners, bijenhouders, bedrijven, wetenschappers.

Wetenschappelijke aanpak

Wij genieten van wetenschappelijk erkende expertise en partnerschappen. Deze expertise is essentieel om projecten uit te werken die het ecosysteem niet verstoren.

Diensten die aangepast zijn aan de bedrijven en gemeentes

Onze diensten zijn vooral gericht op bedrijven en gemeentes. Wij spannen ons in om hun behoeftes en beperkingen te begrijpen zodat we daar zo goed mogelijk kunnen op ingaan. Wij zorgen er ook voor dat alle nodige garanties geboden kunnen worden op vlak van veiligheid, verzekeringen, kwaliteit en snelheid van de diensten.
Voor het uitzetten en beheren van de bijenkolonies zijn onze processen specifiek aangepast aan de verschillende bedrijven en openbare ruimtes.

Uw return

Wij werken projecten zo uit dat ze de partner een echte return bieden en leveren de diensten die hiervoor noodzakelijk zijn.

Partners

BEEODIVERSITY wordt ondersteund door erkende partners, zowel overheidsinstanties, universiteiten als bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Ons project streeft een positieve impact na op ecologisch en sociaal vlak. Het is financieel duurzaam, hangt niet af van subsidies, wat een duurzaam partnerschap mogelijk maakt. 

Ploeg

BEEODIVERSITY bestaat uit een echte ploeg van managers, bijenhouders, landbouwingenieurs, ... die al hun energie stoppen in het project en in onze partners.

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte