Bijenkorven bij u

  • Bent u een bedrijf en zoekt u een originele manier om uw personeel te sensibiliseren en te verenigen?
  • Bent u een gemeente die zich zorgen maakt om het welzijn van uw inwoners, waaronder ook de bestuivers?

Geef een thuis aan bijenkolonies

Wij stellen u voor om één of meer bijenkolonies op uw site te herbergen. Dankzij uw beslissing zullen wij in staat zijn bijenkolonies te kweken en acties te ondernemen die gericht zijn op het bestrijden van oorzaken van het verdwijnen van bestuivers.

Een bijenkorf bevat een bijenkolonie van ongeveer 50.000 bijen. De gemiddelde afstand die een bij aflegt om stuifmeel te verzamelen is 1,5km, en dat kan zelfs oplopen tot 3km. Een straal van 1,5km komt overeen met een oppervlakte van 700 ha, dus 1.000 voetbalterreinen, waar de bijen stuifmeel verzamelen en waar ze 4 miljard bloemen per jaar bestuiven (1.300 ton appels, 800 ton peren, 128 ton kersen, etc.). Op deze manier zorgen ze voor de bevruchting van deze planten en dragen ze bij tot de instandhouding van de biodiversiteit.

Praktisch

U hoeft zich nergens om te bekommeren! Wij organiseren wat te maken heeft met de geplaatste kolonie en garanderen u een maximale veiligheid.

De bijen kunnen op de grond geplaatst worden, als de nodige veiligheidsafstanden gerespecteerd worden, of ook op een plat dak.

Voor een project gestart wordt, zal er eerst een gratis haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om te controleren of de omgeving geschikt is voor de kolonies en of de kolonies geschikt zijn voor de specifieke omgeving! Wij zorgen ervoor dat het lokaal dominante bijenras geplaatst wordt, en dat kan de zwarte honingbij, de buckfast-bij of de Carnische honingbij zijn.

Honing, granen en communicatiemiddelen

U zal natuurlijk honingpotten met uw logo op krijgen zodat u uw personeel, uw klanten en uw leveranciers een groot plezier kan doen. Bij iedere pot zit uitleg over uw actie en de impact ervan. Een uitstekend communicatiemiddel over uw engagement en uw waarden!

Wij kunnen u eveneens zaadjes voor nectar- en stuifmeelproducerende bloemen leveren om op uw site of in de tuinen van uw bedienden, klanten of inwoners te zaaien.

Er zullen meerdere andere interne en externe communicatiemiddelen geleverd worden.

Betrek uw omgeving erbij

Alle geïnteresseerden (personeelsleden, scholen, inwoners, …) worden uitgenodigd om interventies bij de kolonies bij te wonen als de bijenhouders van BEEODIVERSITY hen een bezoekje komen brengen!

Er kunnen ook imkerlessen georganiseerd worden.

 

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte