Biodiversiteit
en bestuivers bij u

 • Bent u een bedrijf of een overheidsinstantie?
 • Omvat uw beleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid de instandhouding van de biodiversiteit?
 • Ontwikkelt u een project dat een impact zou kunnen hebben op het milieu?
 • Wenst u zich in te zetten voor het milieu in uw gemeente en voor het welzijn van uw burgers?
 • Maakt u zich zorgen over uw omgeving en die van uw buren?

Een milieuproject uitdenken op een site is complex aangezien het een impact zal hebben op de ecosystemen. Beplantingen voorzien is bijvoorbeeld niet zo eenvoudig! Het is belangrijk om de planten te kiezen die het best geschikt zijn in functie van de omgeving, de al aanwezige planten, de voedingstekorten, …

Wij kunnen u hierbij helpen en u advies geven betreffende de meest geschikte maatregelen ten gunste van de biodiversiteit, rekening houdend met de bestuivers en zonder andere soorten te vergeten.

Wij zorgen ervoor dat we projecten uitwerken die niet alleen positief zijn voor het milieu maar ook voor de partner, en dat ze dus ook zorgen voor een return, in het bijzonder op economisch vlak.

Ons voorstel:

 • Het opmaken van een plaatsbeschrijving vóór er met eender welk project gestart wordt, zodat er oplossingen kunnen voorgesteld worden die passen bij de bestaande ecosystemen.  
 • Het samen met de partner identificeren van o.a. de informatieve, ecologische en milieudoelstellingen van het project.
 • Uitwerking van een project ten gunste van de biodiversiteit en ten voordele van de betrokken partijen bij de partner. Het soort aanbevolen maatregelen is gevarieerd: het inzaaien van indigene planten, het inzaaien van bijen- en stuifmeelplanten, het plaatsen van nestkastjes, afdakjes en insectenhotels, laattijdig maaien en braakland bebloemen, …
 • De inzet van personen en partijen die de kans op het welslagen van het project beïnvloeden. De positieve impact van een project zal regelmatig uitgebreid worden door andere lokale spelers toe te voegen. Wij sensibiliseren landbouwers bijvoorbeeld zodat ze aandacht besteden aan duurzame gewoontes, we leiden bijenhouders op, we nodigen burgers of uw personeel uit om actief deel te nemen in hun eigen tuinen, …
 • Coördinatie van de betrokken partijen en implementatie van het project.
 • Opvolging van de impact van het project via onze milieumonitoringtool. Deze tool zal ons zo nodig de kans geven om te bepalen wat er verder moet gebeuren om de gunstige effecten van het project aan te zwengelen.

 

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

 • knokkesibelgaSuezspa
 • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
 • steriatours taxisUCBvandeputte