Communicatie

Informatie en sensibilisering over de problematiek van de verdwijning van de bestuivers en van de biodiversiteit zijn essentiële bouwstenen in de evolutie naar duurzame gedragsveranderingen.

Er zullen dus communicatietools geleverd worden om uw betrokken partijen (werknemers, klanten, leveranciers, inwoners, …) te informeren over uw engagement en hen met betrekking tot deze problematiek te sensibiliseren.

Wij zorgen ook voor een belangrijke zichtbaarheid van de acties van onze partners, via verschillende kanalen (nieuwsbrieven, sociale media, pers, evenementen, …).

 

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte