Milieumonitoring

 • Moet u de evolutie van het milieu binnen een groene zone opvolgen, van een milieuproject zoals van Life, Interreg, Feder, etc. of van een regio, stad of gemeente?
 • Probeert u de staat te controleren van de site waar uw grondstoffen van afkomstig zijn (vb. water, voeding, …)?
 • Hebt u een project ontwikkeld ten gunste van de biodiversiteit maar hebt u niet de middelen om de impact en de prestatie-indicatoren te meten?
 • Wenst u de impact van uw landbouw- of industrieactiviteiten op het milieu in te schatten?

Wij hebben een milieumonitoringtool ontwikkeld die gelinkt is aan het ecosysteem van de bijen. Dit werktuig is het resultaat van 10 jaar wetenschappelijk onderzoek en van het opstellen van een gegevensbank van verschillende stedelijke, half stedelijke, plattelands- en bossites.

Indicatoren

Het werktuig geeft ons namelijk de kans om meer dan 500 types pesticiden te identificeren, net als talrijke zware metalen, het type planten op de site, hun hoeveelheid en hun nutritieve kwaliteit, de gezondheidssituatie van de bijen, …

Er worden in totaal meer dan 20 indicatoren geanalyseerd om een reële stand van zaken van de omgeving op te kunnen stellen. Een paar indicatoren hebben een rechtstreekse link met de menselijke gezondheid (vb.: pesticiden kunnen de oorzaak vormen van allergieën of zware ziektes).

Op basis van de verkregen resultaten kunnen wij daarna concrete maatregelen treffen, zoals:

 • Landbouwers of andere gebruikers van op de site gevonden pesticiden sensibiliseren voor duurzamer praktijken;
 • Op een gerichte manier beplanting voorzien om vastgestelde voedingstekorten aan te pakken;
 • Alternatieve praktijken voorstellen aan de verantwoordelijken voor de op de site gevonden zware metalen.

Staalneming via de bijen

De traditionele methodes voor de monitoring van de biodiversiteit vereisen een menselijke interventie, bijvoorbeeld voor het nemen van de stalen, de observatie van de flora, etc. De grootte van de behandelde zones is dus relatief beperkt en de kostprijs is derhalve hoog.

De tool van BEEODIVERSITY laat u besparen op deze interventie aangezien het de bijen zijn die de stalen nemen. Voor de bijen en door de bijen. Een duurzaam partnerschap.

Het voordeel van dit werktuig

Dit wetenschappelijk erkend werktuig biedt meerdere voordelen:

 • Precieze indicaties over de staat van het ecosysteem van de bestuivers en de maatregelen die genomen kunnen worden om dit ecosysteem te verbeteren;
 • Een beperkte kostprijs;
 • Dekking van een grote zone: de bijen nemen stalen over een oppervlakte van gemiddeld 700 ha;
 • Een brede waaier aan stalen voor een preciezere analyse: de bijen brengen gemiddeld 4 miljard stalen per jaar binnen;
 • Een innovatieve methode als aanvulling op de traditionele methodes.

 

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

 • knokkesibelgaSuezspa
 • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
 • steriatours taxisUCBvandeputte