Bent u een landbouwer ?

De landbouwers en fruittelers zijn spelers waar we niet omheen kunnen als het gaat om ons welzijn en ons milieu. Zij dragen bij tot de voedingsproductie en beïnvloeden een belangrijk deel van ons landschap.

Wij werken samen met landbouwers om de omgeving en het levenskader van toekomstige generaties te verbeteren en dit specifiek via onderstaande acties:

  • sensibilisering en informatie over de voordelen van een duurzame landbouw (op ecologisch, sociaal en economisch vlak);
  • mobilisatie van landbouwers rond het idee van redelijke, geïntegreerde of zelfs biologische landbouw, teneinde het gebruik van pesticiden te beperken;
  • organisatie van workshops “voor en door” landbouwers met het oog op duurzame landbouw.

Wij stellen eveneens samenwerkingsakkoorden voor tussen landbouwers en bijenhouders, ten voordele van een goede bestuiving van de teelten. De bijenteeltwereld en de landbouwwereld kunnen effectief samen een “win-win-situatie” creëren.

 

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte