In België zijn meer dan 380 verschillende soorten gekend...

Beeodiversity: les abeillesDe bijen

Het aantal bijensoorten (Apoidea) is groot. In België zijn meer dan 380 verschillende soorten gekend, waaronder ook de hommels en de metselbijen.

De wilde bijen en de honingbijen zijn belangrijk voor onze ecosystemen. Hun ecologische en morfologische kenmerken maken van hen complementaire spelers in de instandhouding van onze omgeving.

In België is er slechts één soort die honing produceert. Het is de honingbij of Apis mellifera L.

Het bijzondere aan honingbijen is dat ze in kolonies van meerdere duizenden individuen leven, wat hen een groot bestuivingspotentieel geeft.

 

Korte beschrijving van de honingbijen:

ruche

50.000

De bijenkolonie telt ongeveer 50.000 individuen, waaronder één koningin, meer dan 99% werksters en uiteindelijk nog de mannetjes, de darren.

fleurs

4 miljard

    Eén kolonie bestuift gemiddeld meer dan 4 miljard bloemen per jaar (1.300 ton appels, 800 ton peren, 128 ton kersen, enz.). Op deze manier zorgen ze voor de bevruchting van deze planten en de instandhouding van de biodiversiteit.

terrain

1000

De gemiddelde afstand die een bij aflegt om stuifmeel te verzamelen is 1,5km, soms haalt ze zelfs 3km. En een straal van 1,5km, dat komt overeen met een oppervlakte van 700ha, of ook 1000 voetbalterreinen, waar de bijen stuifmeel ophalen en planten bestuiven.

globe

40.000km

Om 500g honing te produceren, leggen de bijen 40.000km af, dus één keer helemaal de aarde rond.

Dagelijkse prestaties:

Als 1 bij uitvliegt, kan ze stuifmeel ophalen uit zo’n 250 bloemen per uur. Als we ervan uitgaan dat één enkele kolonie 10.000 foeragerende bijen telt, betekent dit dat dagelijks bij 20.000.000 bloemen stuifmeel opgehaald wordt.

Beeodiversity, dat betekent…

Beeodiversity: plusieurs projets par anJaarlijks meerdere nieuwe projecten ten voordele van de bestuivers en de biodiversiteit.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de graines mèllifères et pollinifères par anJaarlijks meerdere duizenden zaadjes van nectar- en stuifmeeldragende bloemen.


Beeodiversity: 250 colonies d'abeillesJaarlijks 250 bijenkolonies en minder dan 5% verlies aan kolonies.


Beeodiversity: Plus de 175.000ha pollinisés par anJaarlijkse bestuiving van meer dan 70.000 ha.


Beeodiversity: Plus d'un million d'abeilles offertes par anJaarlijks aanbod van meer dan één miljoen bijen.


Beeodiversity: Beeodiversity: coloniesPlus de 1.500ha de terres agricoles cultivées dans le respect des abeilles par nos partenaires agriculteursJaarlijks meer dan 1.500 ha landbouwgrond die door onze landbouwpartners met respect voor de bijen bewerkt wordt.


Beeodiversity: Plus d'une centaine d'apiculteurs partenairesMeer dan honderd imkers als partner.


Beeodiversity: Deux conférences nationales et internationales par an organisées avec nos partenaires institutionnelsJaarlijkse organisatie van nationale en internationale conferenties samen met onze institutionele partners.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de personnes sensibilisées par an au travers de la presse et des réseaux sociauxJaarlijkse sensibilisering van meerdere duizenden personen.

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte