Biodiversiteit is een uitzonderlijke rijkdom!

Beeodiversity: La biodiversité de manière générale

Wetenschappers schatten dat er in België ongeveer 55.000 verschillende soorten bestaan. Dit is een uitzonderlijke rijkdom! Jammer genoeg verdwijnen de soorten momenteel zo’n 1.000 à 10.000 keer sneller dan in natuurlijke omstandigheden. Wetenschappers gaan ervan uit dat 20% van deze soorten tegen 2025 verdwenen zal zijn. Dit verlies zal in 2050 al 50% bedragen.

De biodiversiteit is een algemene term voor de natuurlijke diversiteit van levende organismen. Dit begrip verzamelt een geheel aan ecosystemen, soorten en genen. Deze ecosystemen en de biodiversiteit in het algemeen bieden talrijke diensten, ook wel de “ecosysteemgerichte diensten” genoemd, waar zowel de mens als de andere soorten van genieten. Deze diensten zijn bijvoorbeeld de productie van zuurstof, de bestuiving, de productie van biomassa, de waterzuivering, het bodembehoud, de productie van voedingsmiddelen, enz. Ze hebben een ethische waarde (instandhouding van de soorten), een ecologische waarde (de waterkwaliteit, de klimaatregeling, de vruchtbaarheid van de bodem, etc.), een economische waarde (productie van voeding, geneesmiddelen, grondstoffen, etc.) en een emotionele waarde (welzijn, cultuur, etc.). Het is door deze diensten dat de biodiversiteit zo essentieel is voor het overleven en het welzijn van de mens.

De biodiversiteit is dus niet alleen zaak van de specialisten die ze onderzoeken en bestuderen, het vormt ons fundamenteel overlevingskapitaal. Wij zijn immers allen van dichtbij of van ver betrokken bij het gebruik ervan, als maatschappij, landbouwer, wetenschapper, industrieel, politicus of gewoon als kind of ouder.

Beeodiversity, dat betekent…

Beeodiversity: plusieurs projets par anJaarlijks meerdere nieuwe projecten ten voordele van de bestuivers en de biodiversiteit.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de graines mèllifères et pollinifères par anJaarlijks meerdere duizenden zaadjes van nectar- en stuifmeeldragende bloemen.


Beeodiversity: 250 colonies d'abeillesJaarlijks 250 bijenkolonies en minder dan 5% verlies aan kolonies.


Beeodiversity: Plus de 175.000ha pollinisés par anJaarlijkse bestuiving van meer dan 70.000 ha.


Beeodiversity: Plus d'un million d'abeilles offertes par anJaarlijks aanbod van meer dan één miljoen bijen.


Beeodiversity: Beeodiversity: coloniesPlus de 1.500ha de terres agricoles cultivées dans le respect des abeilles par nos partenaires agriculteursJaarlijks meer dan 1.500 ha landbouwgrond die door onze landbouwpartners met respect voor de bijen bewerkt wordt.


Beeodiversity: Plus d'une centaine d'apiculteurs partenairesMeer dan honderd imkers als partner.


Beeodiversity: Deux conférences nationales et internationales par an organisées avec nos partenaires institutionnelsJaarlijkse organisatie van nationale en internationale conferenties samen met onze institutionele partners.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de personnes sensibilisées par an au travers de la presse et des réseaux sociauxJaarlijkse sensibilisering van meerdere duizenden personen.

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte