Bestuiving, biodiversiteit en ons welzijn: alles hangt samen

Problematiek – Bestuiving, biodiversiteit en ons welzijn:
alles hangt samen

beeodiversity problematiek

Bestuiving, biodiversiteit en wij

Gemiddeld verdwijnen in België jaarlijks meer dan 30% van de bijenkolonies. Het aanvaardbaar percentage is 10%... Dit is een uitstekende indicator van de dreiging die de verschillende bestuivers (bijen, vlinders, schildvleugeligen, etc.) belast.

Het welzijn van de bestuivers is echter nauw verbonden met ons welzijn! Dit probleem beperkt zich niet tot het milieu, het heeft eveneens economische gevolgen.

De bestuiving is voor de meeste bloemen dè reproductiemanier bij uitstek. Hierbij wordt het stuifmeelpoeder van de meeldraden (mannelijk orgaan) naar de stamper (vrouwelijk orgaan) getransporteerd, waardoor de planten bevrucht worden. Dit transport gebeurt vaak door bestuivende insecten (entomofiele bestuiving) en de bij is één van de belangrijkste bestuivers.

De biodiversiteit en de voedingsdiversiteit zijn grotendeels het resultaat van dit bevruchtingsproces.

Voedingsdiversiteit: 30% van de menselijke voeding hangt rechtstreeks af van bestuivers. Voorbeelden: de fruitbomensector (peren, appels, kersen, pruimen, etc.), het klein fruit (aardbeien, bessen, frambozen, etc.), de groenteteelt (augurken, komkommers, meloenen, etc.), de zaadproductie (wortels, sla, witloof, etc.), de olieproductie (koolzaad-, zonnebloem-, lijnolie, etc.).

Sommige studies schatten dat het aandeel van geïmporteerde voeding in België van 20 naar 40% zou stijgen, met de bijhorende gevolgen voor de economie, het energieverbruik, de gezondheid, enz. En als de huidige tendens doorzet, dan zou deze fictie al over 25 tot 50 jaar werkelijkheid kunnen worden… Een recente studie van de Universiteit van Reading, in Engeland, schat dat er op dit moment al 13,4 miljoen kolonies, ofwel 7 miljard bijen, tekort zijn in Europa om het minimum te halen voor een correcte bestuiving.

De biodiversiteit: de goede bevruchting van de plantensoorten door bestuivers is essentieel voor het behoud van een deel van de flora en fauna (voeding, reproductie, …).

En wij? De bestuivers hebben op meerdere vlakken een reële waarde:

  • Economische waarde: 84% van de geteelde soorten hangen af van bestuivers. Deze soorten liggen aan de basis van grondstoffen, geneesmiddelen, menselijke voeding, veevoeder, biobrandstoffen, … De wereldwaarde van de door de bestuivers geleverde diensten vertegenwoordigt ongeveer 153 miljard euro per jaar.
  • Ecologische waarde: het behoud van de flora en fauna heeft rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen op de kwaliteit van het water, de vruchtbaarheid en stabiliteit van de bodem, de klimaatbeheersing, …
  • Emotionele waarde: de bestuiving heeft een gunstig effect op onze gezondheid, de kwaliteit van onze groene zones, de schoonheid van de omgeving, …
  • Ethische waarde: de bestuivers werken mee aan het instandhouding van talrijke soorten.

 

Beeodiversity, dat betekent…

Beeodiversity: plusieurs projets par anJaarlijks meerdere nieuwe projecten ten voordele van de bestuivers en de biodiversiteit.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de graines mèllifères et pollinifères par anJaarlijks meerdere duizenden zaadjes van nectar- en stuifmeeldragende bloemen.


Beeodiversity: 250 colonies d'abeillesJaarlijks 250 bijenkolonies en minder dan 5% verlies aan kolonies.


Beeodiversity: Plus de 175.000ha pollinisés par anJaarlijkse bestuiving van meer dan 70.000 ha.


Beeodiversity: Plus d'un million d'abeilles offertes par anJaarlijks aanbod van meer dan één miljoen bijen.


Beeodiversity: Beeodiversity: coloniesPlus de 1.500ha de terres agricoles cultivées dans le respect des abeilles par nos partenaires agriculteursJaarlijks meer dan 1.500 ha landbouwgrond die door onze landbouwpartners met respect voor de bijen bewerkt wordt.


Beeodiversity: Plus d'une centaine d'apiculteurs partenairesMeer dan honderd imkers als partner.


Beeodiversity: Deux conférences nationales et internationales par an organisées avec nos partenaires institutionnelsJaarlijkse organisatie van nationale en internationale conferenties samen met onze institutionele partners.


Beeodiversity: Plusieurs milliers de personnes sensibilisées par an au travers de la presse et des réseaux sociauxJaarlijkse sensibilisering van meerdere duizenden personen.

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte