Projecten voor de ontwikkeling van biodiversiteit en de instandhouding van bestuivers

Archi 2000

Archi 2000

Archi 2000, als architectuurkantoor, heeft zijn hoofdkwartiers in de Ter Kameren Bos.  Wij zijn steeds ecovriendelijk gebleven in onze praktijk. Maar sinds 2014 waren wij kandidaat voor het Label Ecodynamische onderneming in het Brussels hoofdstedelijk Gewest.  Wij hebben ons eerste ster gekregen daarvoor (3 sterren is het hoogstepunt). Het vooruitzicht van een medewerking met Bee-O-Diversity was onmiddelijk een super nieuws voor ons.  De positieve impact van het initiatief over één van de grootste groene ruimtes van Brussel hebben wij gekregen alse en opportuniteit. Onze  honingbijen nemen deel aan een betere pollinisatie op het gehele oppervlakte van het bos.

Zie project informaties

Atelier des Tanneurs – CO2Logic – Terra Bio – Une collaboration fructueuse qui profite aux abeilles !

Atelier des Tanneurs – CO2Logic – Terra Bio

Een vruchtbare samenwerking ten voordele van de bijen!

Een ondernemingscentrum, een bedrijf dat zich engageert in de problematiek van de CO2-emissies, en een bio-markt: samen ondersteunen ze het BEEODIVERSITY-project en helpen ze bijen beschermen. Er werden 2 bijenkolonies uitgezet op het dak van het Atelier des Tanneurs om de gebruikers van het ondernemingscentrum en de vele deelnemers aan de daar georganiseerde evenementen te sensibiliseren.

Zie project informaties

Lees meer...

Caméléon – Un magasin éco-construit, des abeilles, de l’éducation

Cameleon

Een ecologisch geconstrueerd gebouw, voor bijen en voor vorming

Cameleon stelt het prachtige groendak van zijn ecologische geconstrueerde gebouw al jarenlang ter beschikking van bijen. De bijenkorf die er geplaatst werd, telt ondertussen 4 bijenkolonies die bijdragen tot de goede instandhouding van planten in Woluwe!

Zie project informaties

Lees meer...

Cofinimmo – Sopra Steria

Cofinimmo

Een partnerschap tussen de eigenaar en de verhuurder ten gunste van het milieu

Cofinimmo en Sopra Steria hebben besloten om op twee sites, in Brussel en in Groot-Bijgaarden, 4 bijenkolonies te laten plaatsen. Een mooi voorbeeld van een partnerschap tussen een eigenaar en een huurder, een pluspunt voor het milieu, de bijen, de buren en de andere gebruikers van het pand.

Zie project informaties

Lees meer...

Projet Knokke-Heist – A place to Bee – Des abeilles et des plantations indigènes pour un meilleur environnement

Project Knokke-Heist – A place to Bee

Bijen en indigene beplanting voor een beter milieu

Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die de bijen een rol toekent als hoeders van het milieu.

Zie project informaties

Lees meer...

Martin's Hotel

MARTIN'S HOTEL

HET DUURZAME ONTWIKKELINGSPROJECT VAN MARTIN’S HOTELS
Martin’s Hotels heeft de ambitie om te groeien met respect voor de toekomstige generaties. We doen dat door onze klanten en ons personeel in de watten te leggen, door sociale en humanitaire doelen te steunen en door zorg te dragen voor onroerend erfgoed en het milieu.

Lees meer...

Sibelga – L’énergie, les réseaux de distribution et… la biodiversité

Sibelga

Energie, distributienetwerken en... biodiversiteit

Sibelga heeft de voorbije jaren talrijke milieu-initiatieven georganiseerd op haar site aan de Werkhuizenkaai: installatie van windmolens, passiefbouw, zonnepanelen, thermische panelen, twee warmtekrachtinstallaties… Deze initiatieven werden vervolledigd door de plaatsing van drie bijenkolonies die genieten van het groendak van het passiefgebouw!

Zie project informaties

Lees meer...

Sopra Steria

Sopra Steria

Een partnerschap tussen de eigenaar en de verhuurder ten gunste van het milieu

Cofinimmo en Sopra Steria hebben besloten om op twee sites, in Brussel en in Groot-Bijgaarden, 4 bijenkolonies te laten plaatsen. Een mooi voorbeeld van een partnerschap tussen een eigenaar en een huurder, een pluspunt voor het milieu, de bijen, de buren en de andere gebruikers van het pand.

Zie project informaties

Lees meer...

Spa Monopole – Projet BeeSpa – Les abeilles au service de la qualité des eaux minérales

Spa Monopole – BeeSpa-project

De bijen ten dienste van de kwaliteit van mineraalwater

Al meer dan 125 jaar geleden heeft Spa Monopole een heel belangrijke programma uitgewerkt voor de bescherming van de omgeving en de waterbronnen in Spa. De beschermde zone van het mineraalwater van Spa vormt momenteel een oppervlakte van 13.000 hectare. 

Zie project Spa - Spadel informaties

Zie project Spa - Bru informaties

Zie project Spa - Carola informaties

Zie project Spa - Watwiller informaties

Zie project Spa - Brecon informaties

Lees meer...

UCB – Un projet pour l’environnement

UCB

Een milieuproject waar het personeel mee in betrokken is

In het kader van een globaal project voor de instandhouding van het milieu en de biodiversiteit op de site van Eigenbrakel huisvest de UCB 5 bijenkolonies die gemiddeld 20 miljard bloemen per jaar bestuiven…
De UCB wenste eveneens zijn personeel te sensibiliseren en hen bij het project te betrekken. Hiervoor heeft BEEODIVERSITY honingproeverijen georganiseerd, net als bezoeken aan de kolonies.

Zie project informaties

Lees meer...

Vandeputte Group – Le lin et la pollinisation font bon ménage !

Vandeputte Group

Lijnzaad en bestuiving kunnen goed met elkaar overweg!

Dankzij lijnzaad kon de Vandeputte Groep enerzijds haar zeepziederij- en schoonmaakmiddel-activiteiten en anderzijds de afdelingen voor olie en oleochemische afgeleide producten ontwikkelen. Vandeputte is zich dus goed bewust van het belang van bestuiving en herbergt 2 bijenkolonies op haar site in Moeskroen.

Zie project informaties

Lees meer...

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte