Atelier des Tanneurs – CO2Logic – Terra Bio

Een vruchtbare samenwerking ten voordele van de bijen!

Een ondernemingscentrum, een bedrijf dat zich engageert in de problematiek van de CO2-emissies, en een bio-markt: samen ondersteunen ze het BEEODIVERSITY-project en helpen ze bijen beschermen. Er werden 2 bijenkolonies uitgezet op het dak van het Atelier des Tanneurs om de gebruikers van het ondernemingscentrum en de vele deelnemers aan de daar georganiseerde evenementen te sensibiliseren.

Zie project informaties

Het Atelier des Tanneurs, CO2Logic en Terra Bio vertegenwoordigen respectievelijk duurzaam ondernemerschap, respect voor het milieu en gezonde en gevarieerde voeding. Wij konden dus geen betere partners vinden voor BEEODIVERSITY waarvan de activiteit volledig past in deze drie stromingen! Dank voor uw steun!

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte