EDF Luminus

Bijen op de productiesites, ter instandhouding van de biodiversiteit

EDF Luminus heeft 12 bijenkolonies uitgezet op 4 energieproductiesites met de bedoeling de biodiversiteit in de omgeving te behouden. Deze sites bevinden zich in Vlaanderen en in Wallonië. In totaal dekken de door EDF Luminus gehuisveste bijen een oppervlakte van 2800 ha.

Zie project informaties

EDF Luminus is onze allereerste partner! Hun ploeg nam het risico om met een starter te gaan samenwerken in een milieubeschermingsavontuur. Wij danken hen voor dit partnerschap dat uiteindelijk alles in gang gezet heeft voor BEEODIVERSITY: het vormde voor de stichters de bevestiging van de interesse voor het project bij grotere spelers. Dankzij dit project kwamen talrijke andere partnerschappen en activiteiten tot stand die, dat hopen we toch, zullen zorgen voor een duurzame verandering ten gunste van het milieu en de bestuivers

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte