Project Knokke-Heist – A place to Bee

Bijen en indigene beplanting voor een beter milieu

Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die de bijen een rol toekent als hoeders van het milieu.

Zie project informaties

BEEODIVERSITY en Knokke-Heist hebben een groots project ontwikkeld dat gericht is op een groot publiek en opgebouwd is uit de volgende elementen:

  • Een bijen- en biodiversiteitscentrum in de tuin van het Cultureel Centrum Scharpoord, waar de nadruk gelegd wordt op de werking van de bijen en de rol die zij spelen in de biodiversiteit en de voedseldiversiteit.
  • Meer dan 10 bijen- en biodiversiteitstuintjes waar scholen, inwoners en bezoekers van Knokke-Heist kunnen bijleren over honingbijen en andere bestuivers.
  • Twee fietsroutes en één wandelroute waar je heel wat kan opsteken over bijen, biodiversiteit, honingbloemen, bestuivers, vlinders, wilde bloemen, veldbloemen, etc. Een routekaart en educatieve vragenlijst zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme.
  • Een geschiktere “groenere” inrichting van verstedelijkte en niet-bebouwde openbare ruimtes, waar infopanelen geïnstalleerd worden die het publiek uitleg geven en sensibiliseren over het belang van bloemen en bijen. BEEODIVERSITY heeft de gemeente advies gegeven over het type planten dat geherintroduceerd kon worden en over hun keuze.

Via dit project wil Knokke-Heist niet alleen sensibiliseren en meer biodiversiteit ontwikkelen, maar ook het milieu op een wetenschappelijke manier monitoren. Aan de hand van een door BEEODIVERSITY ontwikkelde milieumonitoringtool verkrijgt Knokke-Heist een betere kennis over de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied (aanwezigheid van pesticiden of verontreiniging, types planten en hun evolutie, nutritieve kwaliteit van de planten, …) en kan de gemeente maatregelen nemen op basis van concrete indicatoren om zo de natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van al haar inwoners, en wel in de ruimste zin van het woord: mensen, dieren, insecten, planten, etc. BEEODIVERSITY begeleidt Knokke-Heist bij de implementatie van deze maatregelen.

Knokke-Heist is de eerste gemeente die met ons mee in deze gedurfde uitdaging gestapt is, bedoeld om een globaal project rond bestuivers en biodiversiteit te ontwikkelen ten gunste van een hele stad. Het was een groot succesverhaal en Knokke-Heist wil dit project nog verder uitbreiden. Heel veel dank voor dit partnerschap dat het BEEODIVERSITY-project de kans gaf om een nieuwe dimensie uit te bouwen en zijn impact te laten groeien.

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte