Sodexo – Les pollinisateurs font bon ménage avec la qualité de vie, la santé et une alimentation durable

Sodexo

Bestuivers horen samen met levenskwaliteit, gezondheid en duurzame voeding

Wist u het al? Eén Belg op vier staat dagelijks in contact met Sodexo! En dit kunnen we ondertussen ook zeggen over de BEEODIVERSITY-bijen want er werden drie kolonies uitgezet op de nieuwe site van Sodexo in Brussel, waar verder ook een stadstuin en een insectenhotel aanwezig zijn!

Zie project informaties

BEEODIVERSITY zet zich in voor een beter milieu en voor de instandhouding van de voedingsdiversiteit. In het kader van haar beleid voor gezonde en duurzame voeding heeft Sodexo beloofd zich hard in te zetten voor het dierenwelzijn: geen kooihennen of –konijnen, noch levend gecastreerde varkens, en dit elke dag opnieuw, voor alle dagelijks 250.000 verbruikers. De bijen zijn daar dus in goede handen.
Sodexo is wereldleider in “Quality of Life Services” en vormt dus een partner waar we niet omheen kunnen in het kader van zijn inzet voor milieu, gezondheid en duurzame voeding.

Nog een nieuwe partner waar we heel blij mee zijn!

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte