Spa Monopole – BeeSpa-project

De bijen ten dienste van de kwaliteit van mineraalwater

Al meer dan 125 jaar geleden heeft Spa Monopole een heel belangrijke programma uitgewerkt voor de bescherming van de omgeving en de waterbronnen in Spa. De beschermde zone van het mineraalwater van Spa vormt momenteel een oppervlakte van 13.000 hectare. 

Zie project Spa - Spadel informaties

Zie project Spa - Bru informaties

Zie project Spa - Carola informaties

Zie project Spa - Watwiller informaties

Zie project Spa - Brecon informaties

Beeodiversity spadel

Het was belangrijk voor Spa Monopole om de positieve impact te kunnen controleren van deze maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit en het milieu in het algemeen, in het bijzonder om er zeker van te zijn dat de zone inderdaad vrij bleef van vervuilende stoffen zoals pesticiden. Een controlesysteem installeren over zo een grote zone, gebruik makend van technieken met manuele staalnemingen, was echter onmogelijk.

Daarom heeft BEEODIVERSITY 8 kolonies geplaatst op de site, er werden dus 400.000 bijen uitgezet die de biodiversiteit instandhouden door hun bestuivingsactiviteit en die over een oppervlakte van +/- 3000 hectare een veelvoud aan stalen nemen via het stuifmeel en de nectar die ze meebrengen naar de bijenkorf. BEEODIVERSITY kan zo wetenschappelijke analyses uitvoeren op deze stalen en een echte stand van zaken opstellen van de kwaliteit van de biodiversiteit en om er zeker van te zijn dat de zone vrij is van verontreiniging, zodat de kwaliteit van het mineraalwater gegarandeerd wordt.

Op basis van de verkregen resultaten geeft BEEODIVERSITY Spa Monopole overigens advies over de te nemen maatregelen (vb. herintroductie van planten) om de staat van de omgeving en meer in het bijzonder van de ecosystemen die geassocieerd zijn met de bestuivers te verbeteren.

Spa Monopole is de eerste partner die kiest voor het werktuig van de omgevingsmonitoring. Hun ervaring en kennis vormden kostbare hulp bij de verbetering van dit werktuig en van onze diensten in het algemeen. Wij danken Spa Monopole voor hun vertrouwen en hun samenwerkende aanpak, iets wat zo waardevol is bij een start-up!

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte