Thurn & Taxis

Een dak dat energie èn biodiversiteit produceert

De daken van Thurn & Taxis produceren energie via de in groten getale geplaatste zonnepanelen en werken mee aan de instandhouding van de biodiversiteit dankzij twee bijenkolonies die zich er gevestigd hebben. Deze kolonies domineren Brussel en zijn tuinen, de parken en deze mythische site.

Zie project informaties

Thurn & Taxis heeft het project eveneens ondersteund door deel te nemen aan de eindejaarspakkettenactie.

Thurn & Taxis is de eerste site waar wij kolonies geplaatst hebben. Heel veel dank voor deze blijk van vertrouwen die zichtbaarheid gaf aan ons project.

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte