UCB

Een milieuproject waar het personeel mee in betrokken is

In het kader van een globaal project voor de instandhouding van het milieu en de biodiversiteit op de site van Eigenbrakel huisvest de UCB 5 bijenkolonies die gemiddeld 20 miljard bloemen per jaar bestuiven…
De UCB wenste eveneens zijn personeel te sensibiliseren en hen bij het project te betrekken. Hiervoor heeft BEEODIVERSITY honingproeverijen georganiseerd, net als bezoeken aan de kolonies.

Zie project informaties

Door ons de kans te geven om de problematiek aan het personeel uit te leggen, net als de belangrijkste uitdagingen die gelinkt zijn aan de bestuivers en de biodiversiteit heeft de UCB ons de kans gegeven een groot aantal personen te sensibiliseren. Dit vormde een belangrijke bijdrage aan het BEEODIVERSITY-project en wij bedanken de UCB hiervoor.

Meer info ?

ZIJ TRADEN AL TOE TOT DE CYCLUS

  • knokkesibelgaSuezspa
  • ADTAS adventurecofinimmoedf luminus
  • steriatours taxisUCBvandeputte